پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سیستم های توصیه گری که از روش های تصفیه مبتنی بر محتوا استفاده می کنند، چه معایبی دارند؟

1 پاسخ 1

1- در این سیستم ها یک محصول کاملا جدید هیچگاه توصیه نمی شود زیرا مشابه هیچ یک از محصولاتی که قبلا کاربر به آنها امتیاز داده است نمی باشد


2- دو سند ممکن است به هم شباهت داشته باشند اما کیفیت های متفاوتی داشته باشند. پس ممکن است محصول توصیه شده کیفیت پایینی داشته باشد. این مشکل در روش های تصفیه همکارانه با درنظر گرفتن نظر سایر کاربران برطرف می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیستم های توصیه گر)