پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ماهواره در ایرن آزاد شد؟ اگر نه چرا در شبکه های داخلی برای تماشا نکردن فیلم های پخش ماهواره تبلیغ می شود؟

1 پاسخ 1

در خصوص داشتن ماهواره طبق قانونی که تصویب شده است هیچ ارگانی حق ندارد فقط صرفا برای جمع آوری آلات گیرنده ماهواره وارد منزل کسی شود و حکم ورود به منزل داده نمیشود مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و او نیز علت شکایت خود را بیان کند و مثل قبل ها نیست که با یک تلفن به پلیس این کار انجام شود.
و فقط به موارد خاص همانند قتل اجازه ورود به منزل داده میشود که در آن صورت است اگر ماموران ماهواره را مشاهده کنند حق جمع آوری آنرا دارند و البته میتوانند توجهی هم نکنند و اجبار یا دستوری برای این کار وضع نشده است.
ضمنا به مجلس یک لایحه داده شده است که همانند کشورهای دیگر استفاده از ماهواره آزاد شود و فقط از فیلترینگ برای کانالهای غیر اخلاقی استفاده گردد و حتی دلیل اساسی آزاد کردن ماهواره را همان وجود کانالهای ایرانی مانند جام جم و سحر بیان نموده اند.
تا این لحظه هم اکثریت نمایندگان این لایحه را قبول نموده اند ولی حوزه علیه و روحانیون با این امر مخالفت میکنند و فعلا در حال معوق قرار دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماهواره آزاد شد) (آزاد شدن ماهواره) (آزادی ماهواره در ایران) (ازاد شدن ماهواره در ایران) (آزاد شدن ماهواره در ایران) (ایا ماهواره در مجلس 2014 تصویب شده که ازاد بشه.) (ایا ماهواره ازاد شد) () (آیا ماهواره آزاد می شود) (ماهواره ازاد شد) (در ایران ماهواره آزاد شده؟) (ماهواره در ایران آزاد شده) (ازاد شدن ماهواره) (آزاد شدن استفاده از ماهواره) (آیا ماهواره آزاد شد؟) (آیا ماهواره آزاد میشود)