پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق contention و congestion چیست؟

1 پاسخ 1

وقتی تعداد بسته هایی که به روتر می رسد بیشتر از سرعتی باشد که روتر می تواند آنها را در خروجی ارسال کند contention رخ داده است و در این حالت روتر بسته ها را صف می کند.
اگر این روال ادامه یابد صف روتر پر می شود و روتر مجبور می شود بسته های جدید یا تعدادی از بسته های موجود در صف را از بین ببرد. در این حالت congestion رخ داده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(congestion چیست) () (congestionچیست) (congestion چیست؟) (delayچیست)