پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یا می توان در قرائت حمد و سوره در نماز بجای خواندن یکی از سوره های بدون سجده واجب دار،مجددا" سوره حمد را خواند. یعنی سوره حمد را دوبار خواند.

1 پاسخ 1

خیر.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده