پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در شبکه های ad-hoc استفاده از معیار ضرب delivery ratio لینک های مسیر برای مسیریابی چه معایبی دارد؟

1 پاسخ 1

این معیار اغلب مسیرهای با تعداد hop بیشتر که loss کمتری دارند را انتخاب می کند در حالیکه در شرایطی مسیرهای کوتاه تر با loss بالاتر ممکن است بهتر عمل کنند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()