پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در شبکه های ad-hoc کنار گذاشتن مسیرهایی که SNR آنها از یک حد آستانه پایین تر باشد، چه معایبی دارد؟

1 پاسخ 1

با این کار ممکن است اتصال شبکه از بین برود. به عنوان مثال لینکی را در نظر بگیرید که دو بخش شبکه تنها از طریق آن به هم متصل هستند اما SNR آن از این حد آستانه کمتر است.

به علاوه دقت تشخیص مسیر از بین لینک هایی که SNR مشابه دارند با این معیار پایین است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شبکه ad hoc چیست)