پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در شبکه های ad-hoc مسیرهای minimum hop-count گذردهی بیشتری دارند یا ETX؟

1 پاسخ 1

مسیرهای minimum hop-count وقتی خوب عمل می کنند که مسیرهای سریع هم باشند. آزمایش و شبیه سازی نشان می دهد این مسیرها لزوما گذردهی بالاتری نسبت به مسیرهای با hop بیشتر ندارند.


از لحاظ دیگر مسیرهای با hop-count برابر می توانند گذردهی های کاملا متفاوتی داشته باشند و انتخاب تصادفی یکی از آنها لزوما بهینه نمی باشد.

این روش ها چون فقط تعداد گره ها را در نظر می گیرند ممکن است لینک های با loss بالا را نیز انتخاب کنند و retransmission در این مسیرها باعث می شود گذردهی آنها پایین باشد.

اما در مورد مسیرهای ETX چون معیار ETX ذاتا بر اساس گذردهی لینک ها (آن هم گذردهی لینک در هر دو جهت) عمل می کند این مسیرها گذردهی بیشتری دارند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معیار etx) (شبکه ad hoc چیست)