پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا تبلیغ دین مصداق عمل صالح هست ؟

1 پاسخ 1

بله. تبلیغ دین به نیت قرب الهی، عمل صالح است. هر عملی که حسن فعلی و فاعلی داشته باشد عمل صالح است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده