پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مصادیق عمل صالح در قرآن چیست ؟

1 پاسخ 1

انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات وخلاصه هر کار خوبی که برای خدا انجام شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مصاديق عمل صالح) (مصادیق عمل صالح) (عمل صالح چیست)