پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یک مسابقه در زمینه طراحی سیستم های توصیه گر می باشد. در این مسابقه یک پایگاه داده با بیش از 100 میلیون رتبه بندی فیلم ها در اختیار شرکت کنندگان قرار داده میشود تا آنها جدیدترین و دقیق ترین الگوریتم ها را ارائه کنند. جایزه بزرگ این مسابقه در سال 2009 به 1 میلیون دلار رسید.

مسابقه Netflix از سال 2007 تا 2009 برگزار شد. اما به دلیل ترس از سواستفاده از حریم شخصی کاربران و به اشتراک گذاری داده های آنها متوقف شد. در سال 2007 دو محقق از دانشگاه تگزاس توانستند از روی پایگاه داده مسابقات چند کاربر را شناسایی کنند.

دقیق ترین الگوریتم در سال 2009 ارائه شد. این الگوریتم در واقع ترکیب از چند پیش بینی کننده بود و توانست RMSE برابر 0.8567 معادل 10.06 درصد بهبود نسبت به امتیاز مبنا (Cinematch’s score) بدست آورد.

داده های این مسابقه به دو بخش داده های آموزشی و داده های تست تقسیم می شود. در بخش آموزش 100480507 و در بخش تست 2817131 رکورد موجود است. رکوردهای آموزش یک چهارتایی مرتب از کاربر، فیلم، تاریخ رتبه دهی و رتبه (1 تا 5) می باشند. رکوردهای تست شامل یک سه تایی مرتب از کاربر، فیلم و رتبه می باشد. داده های تست در دسترس شرکت کنندگان قرار نمی گیرد. آنها همچنین امتیاز الگوریتم خود برای فقط نیمی از داده های تست را دریافت می کنند.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(netflix چیست) (netflix چیست؟) (netflixچیست) ()