پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا ایرانی ها قانون پذیر نمی باشند؟

1 پاسخ 1

سوال شما خیلی کلی است. اول باید نتایج یک تحقیق معتبر علمی را نشان دهید که در آن مشخص شود مثلا درصد بالایی از ایرانی ها قانونپذیر نیستند بعد این سوال را مطرح کنید.

البته من هم در همان جامعه ای زندگی می کنم که شما. و منظورتون رو از این سوال میفهمم.

در کل به نظر من چون در ایران تبعیض وجود دارد و قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود بعضی ها با رعایت قانون احساس حماقت می کنند و بنابراین قانون را رعایت نمی کنند.

به نظر من در چنین مواردی باید از راه های مناسب بدون ایجاد تشنج اعتراض خود را در مورد اینکه بعضی افراد در برابر قانون یکسان نیستند را به گوش همه برسانند نه اینکه خود قانون را رعایت نکنند

وقتی خودت یه چیزی رو رعایت نکنی حتی فقط برای یکبار چه جوری میتونی دیگران رو دعوت به رعایت از اون کنی و یا در برابر کسانی که اون رو رعایت نمی کنن بایستی؟ اونا سریع تو رو محکوم می کنن و اعتراضت هیچ فایده ای نخواهد داشت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()