پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرارداد arm's length چیست؟

1 پاسخ 1

قراردادی که طرفین آن کاملا مستقل باشند و یا رابطه آنها هیچ تاثیری در قرارداد نگذارد. مثلا اگر پدری بخواهد خانه اش را به فرزندش بفروشد این می تواند یک قرارداد arm's length نباشد زیرا پدر تمایل دارد خانه را ارزان تر به فرزند بفروشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (قرارداد)