پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ماشین مجازی (virtual machine) را تعریف کنید.

1 پاسخ 1

به نشانی ذیل مراجعه کنید:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعریف ماشین مجازی) (ماشين مجازيvirtual pc)