پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!می خواستم بدانم سرنوشت واقعی شبث بن ربعی چه شد.زیرا در نبرد حرورا که سریال تاریخی مختار نامه نشان داد. همان جنگی که میان مصعب بن زبیر و مختار ثقفی بود. نشان داده شد. شبث بن ربعی به وسیله نیزه ابن حر به هلاکت رسید. ولی روایت دیگری نیز است که می گوید این فرد به مرگ طبیعی ان هم در زمان حجاج بن یوسف مرده است. ولی باز هم روایت دیگری نیز وجوددارد که می گوید وی در جنگ مصعب با مختار اسیر شده و بعد به طرز فجیعی کشته شده است خواهشمندم من را ازاین چند گانگی روایت های تاریخی در مورد این فرد در بیاورید. و با تحقیقات گسترده و کاملتان روایت صحیح مورد عاقبت اصلی و نحوه دقیق به هلاکت رسیدن این فرد یعنی شبث بن ربعی برای من پیدا کنید و سپس توضیح دهید . با تشکر

1 پاسخ 1

روایت اب حجر و ابن اثیر که مستند ترین روایت موجود در این موضوع هستند به مرگ او در زمان حجاج گواهی می دهد . در هیچ سند صحیح یا حتی غیر معتبری به روایتی که در فیلم مختارنامه ارایه شد برخورد نمی کنیم . لذا قطعا وب در حرورا نمرده است .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شبث) (شبث بن ربعي) (مرگ شبث بن ربعی) (شبث بن ربعی) (سرنوشت شبث) (عاقبت شبث) (عاقبت شبث بن ربعی) (سرنوشت ابن حر) (سرنوشت مصعب بن زبیر) () («سرنوشت شبث بن ربعی») (مرگ شبث) (عاقبت ابن حر) (شبث بن ربیع) (عاقبت شبث ابن ربعی) (شبث ربعی) (شبس) (شبث ابن ربعي) (سرنوشت حجاج بن یوسف) (شبث ابن ربعی) (عاقبت شبس) (شبث که بود) (سرانجام شبث بن ربعی) (شبعث) (سرنوشت شبث بن ربعی) (شبث ) (عاقبت مصعب بن زبیر) (سرانجام شبث) (شبث چگونه کشته شد) (شبث در مختارنامه) (سرنوشت مصعب چه شد) (شبس ابن ربیع) (شبث در فیلم مختار) (سرنوشت بن حر) (شبث بن ربعي که بود) (مرگ شبث بن ربعي)