پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کاربران اینترنت بیشتر از چه قشری هستند؟

1 پاسخ 1

بیشتر از قشر دانشجو و دانش اموز هست زیرا این قشر بیشتر با ایترنت سرکار دارند و کمتر دیده شده افراد بزرگسال با اینترنت سرکار داشته باشند مگر اینکه شغلشان با این حرفه باشد و دانش اموزان هم بیشتر با اینترنت بازی می کنند همینطور کار های تحقیقاتی و ... قشر دانشجو هم به مسائل سیاسی و اخبار روزمره بیشتر توجه دارد همینطور برای زیاد کردن اطلاعات عمومی نیز می باشد قشر دانشجو بیشتر از قشر دانش اموز نیز  کار های تحقیقاتی انجام می دهد 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده