پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین تمبر دنیا در چه کشوری ساخته شد؟

1 پاسخ 1

اولین تمبر دنیا در انگلستان ساخته و به چاپ رسید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()