پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر که در روش های کنترل هم روندی ما هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختار درونی تراکنش ها و آیتم های داده ای مورد نیاز آنها و ترتیب آنها نداشته باشیم کدام پروتکل کنترل همروندی را باید استفاده کنیم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده