پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود را تعریف نمایید.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قفل گذاری دو مرحله ای) (قفل دو مرحله ای)