پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی رود؟

     الف)آیا زمانبند می تواند سریال پذیر باشد.

     ب)آیا زمانبند view serializeable هست یا خیر.

     ج)آیا زمانبند conflict serializeable هست یا نه.

     د)هیچ کدام

1 پاسخ 1

گزینه ب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده