پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

     الف)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند می تواند سریال پذیر    

           باشد بکر می رود.

     ب)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند conflict serializeable

         هست یا خیر بکار می رود.

     ج)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند view serializeable هست 

        یا خیر بکار می رود.

     د)در گراف اولویت اگر که دور وجود نداشته باشد زمانبند سریال پذیر

        است.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام گزینه صحیح نمی باشد؟) ()