پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر که n تا تراکنش داشته باشیم چه تعداد زمانبند ترتیبی خواهیم داشت؟

     الف)(n-1)!

     ب)2n!

     ج)n!-1

     د)n!اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(n,د.n,) ()