پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قدرتمندترین امپراتور جهان باستان کیست؟

1 پاسخ 1

هخامنشی واسلام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قدرتمندترین امپراطوری جهان) ()