پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا برای خودروهای پلاک قدیمی گازوئیلی کارت سوخت صادر میشود؟

1 پاسخ 1

تنها در صورت تعویض پلاک به ایران ( منطقه ای ) کارت جدید صادر خواهد شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()