پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خودروهای دیزلی که محدودیت سوختگیری آنان براساس  ظرفیت خودرو  مغایرت دارد جهت اصلاح آن  چه اقدامی انجام دهند ؟

1 پاسخ 1

با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و بررسی و درخواست المثنی ، کارت جدید با مشخصات اصلی خودرو صادر خواهد شد .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()