پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای خودروهایی  شخصی که پلاک آن ها به پلاک موقت راهی تبدیل شده است و اطلاعات آنها در سیستم موجود نیست، چگونه کارت هوشمند سوخت  صادر می‌شود؟

1 پاسخ 1

تغییر کلاس سوخت و اصلاحات آن از طریق راهور ناجا انجام می گیرد .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده