پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا کارت هوشمند سوخت اولیه خودروهای خطی و بین راهی وآژانس ها مانند خودروهای شخصی به آدرس مالک ارسال می شود؟

1 پاسخ 1

خیر کارت هوشمند سوخت اولیه این خودروها توسط راهنمایی و رانندگی بر اساس ضوابط تعیین شده آن مرجع توزیع می شود .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()