پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا کارت هوشمند سوخت تاکسی به آدرس مالک  ارسال می گردد؟

1 پاسخ 1

بله کارت هوشمند سوخت تاکسی از طریق شرکت پست به نشانی مالک ارسال می گردد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()