پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خودروهایی که بنزین سوز هستند ولی سهمیه دوگانه سوز دریافت می کنند به کجا مراجعه کنند؟

1 پاسخ 1

1- در صورتی که اطلاعات سجلی خودرو دوگانه سوز درج شده باشد جهت اصلاح به معاونت راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و پس از اینکه اطمینان حاصل کردند که در سایت ناجی اطلاعات خودرو اصلاح شده است درخواست المثنی نمایند.

 2- در صورتی که نوع سوخت در اطلاعات شناسنامه خودرو بنزین سوز باشد ، به مناطق پخش فرآورده های نفتی مراجعه نمایند .من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده