پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تاکسی های پلاک موقت برای دریافت کارت هوشمند سوخت چه کاری باید انجام دهند؟

1 پاسخ 1

تنها در صورت تعویض پلاک به ایران ( منطقه ای ) کارت جدید صادر خواهد شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده