پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کارت هوشمند سوخت پس از چند بار وارد کردن رمز اشتباه قفل می شود؟

1 پاسخ 1

در صورت ورود رمز اشتباه بصورت  5 بار متوالی ،کارت هوشمند سوخت خودروی شما قفل خواهد شد ، که برای رفع آن باید با در دست داشتن اصل مدرک شناسایی خودرو (کارت ،سند یا بنچاق) و مالک  (شناسنامه ،گذرنامه،کارت ملی) به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه نمائید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قفل شدن کارت سوخت) (قفل شدن رمز کارت سوخت) (کارت سوخت قفل شده) (رمز اشتباه کارت سوخت) (قفل شدن كارت سوخت) (فراموش کردن رمز کارت سوخت) (کارت سوخت رمز اشتباه) (قفل کارت سوخت) (اشتباه وارد کردن رمز کارت سوخت) (رمز اولیه کارت سوخت) (کارت سوختم قفل شده) (باز كردن قفل كارت سوخت) (باز كردن رمز كارت سوخت) (باز کردن قفل کارت سوخت) (پیگیری کارت سوخت قفل شده) (فراموش کردن رمز کارت سوخت وفعالسازی دوباره) (كارت سوخت قفل شده) (پیدا کردن رمز کارت سوخت) (سایت فعال سازی کارت سوخت رمز اشتباه وارد شده) () (قفل کردن کارت سوخت) (باز كردن رمز كارت سوخت فراموش شده) (مسدود شدن کارت سوخت) (فراموشی رمز کارت سوخت) (فعال سازی کارت سوخت) (کارت سوخت+قفل شدن) (رفع قفل کارت سوخت) (فراموش كردن رمز كارت سوخت) (در صورت فراموش كردن رمز كارت سوخت) (برای پیدا کردن رمز کارت سوخت) (رمز اشتباه كارت سوخت) (قفل شدن کارت هوشمند سوخت) (قفل شدن رمز كارت سوخت) (باز کردن رمز کارت سوخت) (مسدود کردن کارت سوخت) (پيدا كردن رمز كارت سوخت خودروهاي شركتي) ( قفل کارت سوخت) (وضعیت کارت سوخت قفل شده) (رمزکارت سوخت) (کارت سوخت) (رمز کارت سوخت)