پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درصورتی که هنگام استفاده از کارت هوشمند سوخت با پیغام ( کارت شما در لیست سیاه قرار دارد)مواجه شویم چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

به شماره تلفنهای 9-88329061 ستاد پاسخگویی کارت هوشمند سوخت جهت اطلاع از علت آ ن تماس حاصل فرمایید یا به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لیست سیاه کارت سوخت) (کارت سوخت لیست سیاه) (کارت سوخت در لیست سیاه) ( لیست سیاه کارتهای سوخت موتور سیکلت) (کارت سوخت موتور لیست سیاه) (ليست سياه كارت سوخت) (لیست سیاه کارت سوخت ) (دلایل لیست سیاه کارت سوخت)