پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در صورت پیدا کردن کارت هوشمند سوخت برای یافتن مالک آن چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

با شماره تلفنهای 9-88329061 مرکز پاسخگویی کارت هوشمند سوخت تماس حاصل فرمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیدا کردن کارت سوخت) (پيدا شدن كارت سوخت) (پیدا کردن صاحب کارت سوخت) (پیدا کردن مالک کارت سوخت مفقودی) (کارت سوخت پیدا کردم) (پیدا کردن رمز کارت سوخت) ()