پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد چگونگی پرداخت پول موقع استفاده از کارت هوشمند سوخت توضیحاتی بفرمائید؟

1 پاسخ 1

پرداخت الکترونیکی از طریق کارت هنوز فعال نمی باشد در حال حاضر از طریق سایر پایانه های بانکی موجود در جایگاه می توان استفاده نمود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()