پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا الزامی در نگه داشتن پاکت حاوی کارت هوشمند سوخت است یا خیر؟

1 پاسخ 1

اطلاعات درج شده روی پاکت مهم و برای مراجعات بعدی ضروری می باشد .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده