پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا با کارت هوشمند سوخت سرقتی امکان سوختگیری وجود دارد؟

1 پاسخ 1

خیر با متخلف برخورد می شود ، در صورتی که مالک آن از طریق دفاتر نسبت به گزارش مفقودی کارت اقدام نماید  این امکان وجود نخواهد داشت .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده