پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مدارک مورد نیاز  برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی چیست؟

1 پاسخ 1

مدارک لازم جهت درخواست المثنی جهت ارائه در دفاتر عبارت است از:

- کارت شناسائی خودرو

- مدارک شناسائی مالک خودروشامل کارت ملی ، گواهینامه یا گذرنامه( جهت اشخاص حقیقی) ویا معرفی نامه رسمی شرکت یا سازمان ( جهت اشخاص حقوقی)

- مبلغ100.000 ریال به حساب جام 50/1194334 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

-  ارائه کد ملیمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مدارک مورد نیاز کارت سوخت) (مدارک لازم جهت کارت سوخت المثنی) (مدارک لازم جهت تعویض کارت سوخت) (مدارک لازم برای کارت سوخت المثنی) (مدارک جهت کارت سوخت المثنی) () (مدارک کارت سوخت المثنی) (مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی) (مدارک لازم برای تعویض کارت سوخت) (مدارک لازم جهت صدور کارت سوخت المثنی) (مدارک مورد نیاز برای کارت سوخت) (مدارک لازم جهت صدور کارت سوخت) (مدارک لازم برای صدور کارت سوخت المثنی) (مدارک مورد نیاز برای کارت سوخت المثنی) (مدارك لازم جهت كارت سوخت المثني) (مدارک مورد نیاز برای تعویض کارت سوخت) (مدارک جهت تعویض کارت سوخت) (مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت سوخت المثنی) (مدارک لازم کارت سوخت) (مدارک لازم جهت کارت سوخت)