پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه می توان مرکز یک دایره را بدست آورد؟

2 پاسخ 2

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
برای پیدا کردن مرکز یک دایره باید مربع محیطی آن دایره را رسم کرد(مربع محیطی مربعی است که 4 ضلع آن بر دایره مماس است )
محل برخورد دو قطر مربع مرکز دایره است.
موفق باشید.
بوسیله دو خط موازی رو طوری بهم نزدیک میکنیم که مماس با دایره باشن نقاط مماس رو بهم وصل میکنیم بعد به دلخواه دو خط موازی دیگر رو بهمین شکل رسم میکنیم یه خط دیگه می‌کشیم هر جا این دو خط همدیگر رو قطع کردند مرکز است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیدا کردن مرکز دایره) (چگونه مرکز دایره را پیدا کنیم) (روش پیدا کردن مرکز دایره) (چگونگی پیدا کردن مرکز یک دایره) (چگونه مرکز یک دایره را پیدا کنیم) (بدست آوردن مرکز دایره) (چگونه می توان مرکز دایره را پیدا کرد) (روش مرکز دایره) (بدست اوردن مرکز دایره) (روش بدست آوردن مرکز دایره) (روش به دست آوردن مرکز دایره) (روش یافتن مرکز دایره) () (یافتن مرکز دایره) (پيدا كردن مركز دايره) (روش بدست اوردن مرکز دایره) (مشخص کردن مرکز دایره در word) (چگونه می توان مرکز یک دایره را پیدا کرد) (چگونه مرکز یک دایره را پیدا کنیم؟) (پیدا کردن مرکز دایره ) (پیدا کردن محیط دایره)