پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا میشود در عوض روزه هایی که زن به علت ایام عادت ماهیانه نمی گیرد مبلغی را به عنوان کفاره پرداخت؟چقدر؟چگونه؟وآیا برای سالهای قبل به این مبلغ کفاره ای هم اضافه می شود؟

1 پاسخ 1

اگر تا ماه رمضان سال بعد نتواند قضای روزه هایی که به این علت نگرفته است را بگیرد، باید کفاره همان تعداد را بپردازد ولی بعدا باید قضای آن روزه ها را هم بگیرد ولی یک کفاره بیشتر نباید بدهد حتی اگر چندسال بگذرد.
میزان کفاره هم توسط مراجع اعلام می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کفاره روزه عادت ماهیانه) (مبلغ كفاره سال 90) (مبلغ کفاره سال 90) (مبلغ کفاره روزه سال 90) (كفاره روزه سال 90) (مبلغ كفاره روزه در سال 90) (میزان کفاره سال1391) ()