پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای نگهداری پیپ چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

1 پاسخ 1

1- همیشه پیپ خود را با کبریت و یا فندک مخصوص پیپ روشن کنید تا شعله آن آن مستقیما توتون را آتش بزند و دهانه پیپ شما نسوخته و تغییر رنگ ندهد. برای برگشت رنگ دهانه پیپ های سوخته از پولش مخصوص استفاده کنید.

2- سعی کنید توتون را در ته پیپ فشرده پر نکنید و قسمت روی آن پر تر از زیر باشد.

3- توتون را به آرامی و بدون فشار داخل محفظه بریزید و پیپی انتخاب کنید که ظرفیت آتشگاه آن مناسب استفاده شما باشد. به این ترتیب شما طعم بهتر و مطلوبتری از پیپ بدست خواهید آورد. اگر توتون زیادی در پیپ ریخته و استفاده کرده اید برای دوباره پر کردن آن اجازه دهید تا پیپ شما سرد شود. از پر کردن و استفاده مجدد از پیپ هنگام گرم بودن آن اجتناب کنید، چرا که این مطلب صدمات زیادی به پیپ شما خواهد رساند.

4- هنگامی که از پیپ خود در یک زمان به صورت ممتد استفاه می کنید می توانید با فشردن ته بیلچه به روی توتون از تمامی توتون پر شده در پیپ و باقی مانده ته آن استفاده کنید.

5- اگه شما جز کسانی هستید که در روز چند بار از پیپ خود استفاده می کنید حتما چند پیپ خود را مکررا تمیز کنید و میتوانید از کریستال دنیکول برای بهتر شدن طعم توتون استقاده کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نگهداری پیپ) (نحوه نگهداری پیپ) (نحوه نگهداری توتون پیپ) (کریستال دنیکول) (فندک مخصوص پیپ) (روش نگهداری پیپ) (پیپ) () (روش استفاده از پیپ)