پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سنسور پلاستیک، چگونه پلاستیک را از سایر مواد تشخیص میدهد؟؟

1 پاسخ 1

من خود سنسور پلاستیک رو نمیدونم
ولی یه شرکت خارجی دیدم سنسور تشخیص نوع پلاستیک رو داره
نوشته بود شش نوع پلاستیک رو تشخیص میده

PET (polyethylene terephthalate)
PE (polyethylene)
PVC (polyvinyl chloride)
PP (polypropylene)
PS (polystyrene)
ABS (acrylonitrile butadiene styrene(

روش تشخیص هم بر اساس فرکانس رزنانس این مواد بود. با بیم لیزر مولوکل های پلاستیک رو تحریک می کردند و نوعش را تشخیص می دادن

اسم شرکت IDEC بود

منبع


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سنسور تشخیص پلاستیک) (سنسور پلاستيك) (سنسور تشخیص مواد) (سنسور پلاستیک) ()