پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت آذربایجان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور آذربایجان (Azerbaijan) طبق آمار 8467000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت آذربایجان) (جمعیت کشور آذربایجان) (جمعیت کشور اذربایجان)