پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هفته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هفته 8624482 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هفته باید ابتدا 08624482 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هفته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08624482123456 را وارد نمایید. شهرستان هفته از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده