پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نورعلی بیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نورعلی بیک 2554231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نورعلی بیک باید ابتدا 02554231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نورعلی بیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02554231123456 را وارد نمایید. شهرستان نورعلی بیک از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده