پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بازار ثانویه عبارت است از:
الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت‌ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می‌گردد.
ب. بازاری که در آن شرکت‌ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند.

ج. بازاری که در آن سهام شرکت‌های بورس پس از عرضه اولیه معامله می‌گردند.
د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می‌پذیرد.

1 پاسخ 1

ج. بازاری که در آن سهام شرکت‌های بورس پس از عرضه اولیه معامله می‌گردند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بازار ثانویه عبارت است از) (بازار ثانویه) ( بازار ثانویه عبارت است از) (بازار ثانویه عبارت است) (بازار ثانویه چیست) (بازار ثانویه عبارتست از) (بازار ثانویه عبارت) (بازار ثانویه عبارت است از:) (بازارثانویه) () (بازارثانويه) (بازار ثانویه عبارت است ا) (بازار ثانویه بورس) ( بازار ثانویه عبارت است) (بازار ثانویه عبارت است از؟) (بازارهای ثانویه) (بازار ثانويه) (بازار ثانویه چیست؟) (بازار ثانویه در بورس) (بازار ثانویه عبارتند از) (نرخ کارمزدهای معاملات سهام در بازار بورس کدامیک از این ضرایب است؟) (بورس) (دستکاری در بازار بورس) (قیمت سهام در عرضهٔ اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می‌گردد؟) ( قیمت سهام در عرضه اولیه بورس با چه سازوکاری در تابلو درج می‌گردد؟)