پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟
الف. خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی
ب. بله؛ با راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.

ج. خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می‌شود.
د. خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.

1 پاسخ 1

ب. بله؛ با راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) ( آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد) (7- آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) ( آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد ؟ ) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد ؟) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار) (یا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد ) (آیا ممکن است کسی که در اولین دقایق) (یا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) (ایا ممکن است کسی در اولین) (آیا ممکن است کسی در اولین) (ممکن است در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد بفروشد) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروش) (ایا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد) (ایا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی بخرد) (دقایق بازار بورس) () (تسویه معاملات) (حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (بدون در نظر گرفتن گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟)