پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
الف. بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه، بعضی از وظایف عملیاتی بازار را بر عهده دارد. در حالی که سازمان بورس اوراق و بهادار(سبا) وظیفه نظارت بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس تهران را بر عهده دارد.
ب. سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئت‌مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌شود ولی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.

ج. شرکت بورس اوراق بهادار تهران نقش تدوین قوانین را به عهده دارد ولی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وظیفه نظارت بر حسن انجام این قوانین را به عهده دارد.
د. الف و ب صحیح است.

2 پاسخ 2

پاسخ الف صحیح است
شرکت بورس اوراق بهادار تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کند
پاسخ سوال را اینجا وارد کنید

د. الف و ب صحیح است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد) ( چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟) (چه تفاوتی بین شرکت بورس) (تفاوت شرکت بورس با سازمان بورس) (تفاوت سازمان بورس با شرکت بورس) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد ) (تفاوت بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار) (تفاوت بین شرکت بورس و سازمان بورس) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران) (تفاوت شرکت بورس و سازمان بورس) (تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس) (فرق سازمان بورس و شرکت بورس) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس اوراق بهادار وجود دارد) (بورس) ( چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد) (اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس(بازار اولیه)معاف هستند نام ببرید؟) (پاسخ چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد ) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان) () (چ تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس) (چه تفاوتي بين شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟) (چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد) (تفاوت سازمان بورس وشرکت بورس) (تفاوت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار) (تفاوت بین شرکت بورس اوراق و سازمان بورس) (تفاوت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس) (معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟) (چه تفاوتي بين شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد) (معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعتی انجام می‌گیرد؟) (تفاوت بین بورس اوراق بهادار) (اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس بازار اولیه معاف هستند نام ببرید؟) (وظایف مجمع عمومی در بورس) (معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی) (بورس چیست) (اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس(بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟) (اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند) (معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میشود) (10- محدوديت‌هاي موضوع ماده 10 «دستورالعمل اجرايي معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» شامل چه محدوديت‌هايي مي‌باشد؟) (در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی) ( آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) (اوراق بهادار معاف) ( معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟) (آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟) (کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد) (وظایف سازمان بورس) (سازمان بورس اوراق بهادار تهران) (اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند نام ببرید) ( تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد) ( اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس(بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟) ( معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد) (معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟)