پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام آیه 8 میم پشت سر هم امده؟

1 پاسخ 1


پاسخ سوال را اینجا وارد کنیدبا سلام ایه مورد نظر (علی امم ممن معک)در سوره مبارکه هود ایه 82 میباشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()