پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طراح اولیه پژو 405 کیست؟

2 پاسخ 2

طراح اولیه پژو 405 پتین فارینا می باشد.
پتین فارینا طراح اولیه پژو 405 می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طراح پژو 405) (تاریخچه طراحی پژو 405) ()