پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بزرگترین سازدهنی دنیا چند سانتیمتر طول دارد؟

1 پاسخ 1

بزرگترین سازدهنی دنیا 58.5 سانتیمتر طول دارد. مجموعا دارای 384 زبانه برای تولید نت های گوناگون بوده و انواع آکوردهای ماژور، مینور، هفتم، افزوده و کاسته با آن قابل اجراست.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده