پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


انواع سازدهنی ها چیست؟ چند نوع سازدهنی وجود دارد؟

1 پاسخ 1

1- دیاتونیک
2- کروماتیک
3- مخصوص همنوازی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سازدهنی چیست) (ساز دهنی چیست) (ساز دهنی) () (سازدهنی چیست؟)